วิธีการประกอบเครื่องออกกำลังกาย

How to assemble


Treadmill SH-306 >> https://www.youtube.com/watch?v=qyUdtQe0v4U&t=54s

Treadmill M2 >> https://www.youtube.com/watch?v=HG7lxmUVppw&t=11s

Treadmill F18New >> https://www.youtube.com/watch?v=5CqkBJMrGTU

Treadmill M3 >> https://www.youtube.com/watch?v=1mxOyqsuTbs

Treadmill T07 >> https://www.youtube.com/watch?v=4P46znGfVPo&t=4s

Treadmill T08 >> https://www.youtube.com/watch?v=RGK_kFZglpU

Treadmill T12 >> https://www.youtube.com/watch?v=C1TUoa0W4NA

Treadmill MT900 >> https://www.youtube.com/watch?v=J3NSzVz5kT8

Elliptical Bike 8705 >> https://www.youtube.com/watch?v=X20qjFQtLfk&t=62s

Elliptical Bike 8703 >> https://www.youtube.com/watch?v=D2SK5fwE140

Abdominal muscle trainer >> https://www.youtube.com/watch?v=NEqSO74S2U0

Trampoline รุ่น TL48M >> https://www.youtube.com/watch?v=ufiB8XWEmVc&t=47s

SIT UP SU-222 >> https://www.youtube.com/watch?v=SEZLbjJgNLU

SIT UP SU-200 >> https://www.youtube.com/watch?v=JbfKvjdkK5c

SIT UP SU-119 >> https://www.youtube.com/watch?v=yjixq9BCLPU&t=41s

SIT UP SU118 >> https://www.youtube.com/watch?v=o5VTnUn1KMU

Weight Bench : All In One >> https://www.youtube.com/watch?v=MRM2T3wH_WU

Deep Squat Machine 2019 >> https://www.youtube.com/watch?v=u-QK-y0rrdA&t=36s

Air Bike รุ่น BG8702A >> https://www.youtube.com/watch?v=0-J7jt1IJic&t=1

Air Bike รุ่น 8701, 8702  >> https://www.youtube.com/watch?v=rsHS9TSLIK4&t=568s

Magnetic X-Bike รุ่น YS04 >> https://www.youtube.com/watch?v=5kl8Dw5jXIw&t=147s

Magnetic Bike รุ่น BG3560 >> https://www.youtube.com/watch?v=IZpZmLuUXsA&t=3s 

Spin bike รุ่น S702 >>  https://www.youtube.com/watch?v=_n2FHTfvMNg&t=58s

Twister SP718 >> https://www.youtube.com/watch?v=DVBFxmk6pV8

Twister Stepper SP712 >> https://www.youtube.com/watch?v=SHcU_F31Id8&t=21s

Six Pack Care New >> https://www.youtube.com/watch?v=uxHWKGXNJk4&t=96sSign Up for Our Newsletter: