ซอฟแวร์


Smartphone                      

 Tablet  17A                                 

      Tablet wifi 20A    

   

 Smartphone A2     

 17A 2G 86V   

g0309-gslx680e--6225-8188-201308  

 Smartphone A3      

 17A 3G   

MP0020A JSA_pfd8188.gc0329_J-Q88D_20121128_V1.5 

 Smartphone A5  

 17A G2  

 MP50020A-pfdQ88S_DUAL_CZYht_THAI_V1.5_20130516  

 Smartphone A5.1 

 17A 3G BIG SPEAKER         

HTD 20A 8G 1G A33 201601 

 Smartphone A6    

 17A 3G BIG SPEAKER 

JKT_7023A-B2_HTD_TWO 0309_V2.2_TH_2014041(10204)

 Smartphone A7       

17A Alu & delux    


HTD 

 Smartphone A7i      

17A alu LCD SD M706_4G_512_ Dual Core

JSA 20140517_a23HTD_0721_8089 

 Smartphone A8

4G_512_SD_V3.0_49 _MP17A Alu20160127

HTD 20A TZX Q2 A23

 Smartphone A8 Edit du booster

  Write IMEI TOOL

8G_512_HD_V3.2_63_MP17A MAX


HTD 20A TZX Q3 A23 jsa-HTD 4.4-5990-20141103

 Smartphone A31

17A alu LCD HD (4G_512)_V3.0_47

A23 723Q3.KK44.V2.20.TZX.HTDMP20A+.rda599x.20150304

 Smartphone Delux1


HTD 20A TZX Q4 A33 723Q6.A33.KK44.V2.31.a   

HTD 20A 8G512 A33 201510    HTD 20A 8G 1G A33 201601                                               

    

TOOLS

 BirdA+Tools 3.5.1

            

 723Q6.A33.KK44.V2.31.a .MP20A


Car DVR  

Car dvr model:G30("HE"Mark only ) 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

PNP IP CAMERA  PNP2  APK

General_HZXM__IPC_HI3518E            HiP2P Client_Setup_v5.0.1.4.rar

MXQ TV BOX

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์   SDCARD MAKE TOOL(ENG)Sign Up for Our Newsletter: